Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 22 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό έκτο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS” , σημαίας Κύπρου που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MEDSHIPYARD), με αριθμό διακήρυξης  8ΣΤ/2017. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  09/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.
Δημιουργήθηκε 11-10-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting for the procurement of Steel Gangways (repetition).
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Steel Gangways (repetition of Tender), in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 19/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-10-2018 Downloads 0
INFRASTRUCTURE WORKS FOR FIRE-SAFETY AT ALKIMOS TERMINAL (TERMINAL C).
  Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "INFRASTRUCTURE WORKS FOR FIRE-SAFETY AT ALKIMOS TERMINAL (TERMINAL C)", according to the terms of the attached declarationand Technical Description.   Award criterion shall be the lowest price.   Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Thursday 18/10/2018.    
Δημιουργήθηκε 07-10-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting for the procurement of materials (ertalon ) for the needs of Engineering Department
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of materials (ertalon) for the needs of Engineering Department, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers, until Tuesday 16/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-10-2018 Downloads 0
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00. Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract, for the collection and management of lead-acid accumulators resulting from PPA S.A. operational activities. Interested parties are requested to submit their offer until 05/10/2018 at 16:00 p.m.
Δημιουργήθηκε 24-09-2018 Downloads 1
Invitation for Offers submitting for the procurement of Tyres for Gottwald (repetition).
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Tyres for Gottwald, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms.Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 05/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-09-2018 Downloads 0
Cancellation of the invitation for the procurement of tyres for Gottwald
Piraeus Port Authority S.A. informs that the invitation for the procurement of Tyres for Gottwald is cancelled due to technical reasons. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 06-09-2018 Downloads 3
Clarifications to the interested parties, regarding the Call of Tender for the procurement of twenty eight (28) semi-trailers, 65 ton rated loading capacity for terminal tractors (Part III).
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received from 23 August 2018 until 4th September 2018, in relation to the “Call of Tender for the award of Procurement of twenty eight (28) semi-trailers, 65 ton rated loading capacity for terminal tractors”.   Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 05-09-2018 Downloads 23
Cancellation of invitation for the procurement concerning third party inspections for the repair of the stiffeners joint welds (located at the internal part of the boom & the girder) for Panamax STS Quay Cranes N°5, N°6, N°7.
Piraeus Port Authority S.A. informs that the invitation for the procurement concerning third party inspections for the repair of the stiffeners joint welds (located at the internal part of the boom & the girder) for Panamax STS Quay Cranes N°5, N°6, N°7 is cancelled due to technical reasons.
Δημιουργήθηκε 29-08-2018 Downloads 2

Σελίδα 1 από 3