Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 28 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Invitation for Offers submitting for the procurement of spare parts for Shantui Forklifts
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of spare parts for Shantui Forklifts for the needs of Engineering Department, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Wednesday 20th February 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender
Δημιουργήθηκε 15-02-2019 Downloads 5
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε για τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (Μέρος ΙI)
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε για τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (Μέρος ΙI). Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 15-02-2019 Downloads 0
Invitation for Offers submitting for the procurement of safety helmets
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of safety helmets, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Thursday 21st February 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 15-02-2019 Downloads 2
Invitation for Offers submitting for the procurement of catch complete (twistlock set) for Straddle Carrier SISU
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of catch complete (twistlock set) for Straddle Carrier SISU, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Thursday 21st February 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 15-02-2019 Downloads 1
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε για τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (Μέρος Ι)
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε για τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (Μέρος Ι). Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 08-02-2019 Downloads 7
RENOVATION WORKS OF THE PIPELINE NETWORK AT THE ADMINISTRATION BUILDING
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: " Renovation works of the pipeline network, the vents and pumps within the boiler room at the Administration Building", according to the terms of the attached Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer in writing, until Wednesday 20 February 2019, 16:00.
Δημιουργήθηκε 07-02-2019 Downloads 0
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Υποπαραχώρηση Υπαίθριων Χώρων εντός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε. για τη Λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση χώρων, εντός της χερσαίας λιμενικής περιοχής για τη λειτουργία Υπαίθριων Σταθμών Αυτοκινήτων σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 29-01-2019 Downloads 24
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την τριετή υποπαραχώρηση υπαίθριου χώρου επιφανείας 35 τ.μ.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε τριετή υποπαραχώρηση της χρήσης υπαίθριου χώρου επιφανείας 35 τ.μ., στην περιοχή ακτής Μιαούλη απέναντι από τον ναό Αγίου Νικολάου, εντός της χερσαίας λιμενικής περιοχής της ΟΛΠ ΑΕ, για εγκατάσταση μη μόνιμης κατασκευής (οικίσκου, isobox κλπ) και λειτουργία καταστήματος πολλαπλών επιλογών για την κάλυψη καθημερινών αναγκών των επισκεπτών και διερχομένων του λιμένα σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 29-01-2019 Downloads 6
Tender for the selection of a contractor for the project: "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area."
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the project: "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area.", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 15th January 2019. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 31-12-2018 Downloads 3
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για το σχέδιο, τη μελέτη και την κατασκευή μίας μηχανοκίνητης πλατφόρμας για την επιβίβαση και αποβίβασης στα κρουαζιερόπλοια
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για το σχέδιο, τη μελέτη και την κατασκευή μίας μηχανοκίνητης πλατφόρμας για την επιβίβαση και αποβίβασης στα κρουαζιερόπλοια. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 29-11-2018 Downloads 10

Σελίδα 1 από 3