Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 34 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Διευκρινίσεις επί των 4 Διαγωνισμών παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα των διαγωνισμών.
Δημιουργήθηκε 14-10-2019 Downloads 3
Παροχή εργασιών καθαρισμού και απορρύπανσης των θαλασσίων και παράκτιων χώρων της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ ΑΕ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ενδιαφέρεται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για παροχή εργασιών καθαρισμού και απορρύπανσης των θαλασσίων και παράκτιων χώρων της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ ΑΕ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/11/2019 και ώρα 16:00 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση ,καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 11-10-2019 Downloads 1
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποπαραχώρηση χρήσης πέντε (5) αναψυκτηρίων-περιπτέρων στο Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε τριετή υποπαραχώρηση της χρήσης πέντε (5) αναψυκτηρίων-περιπτέρων στο Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 03-10-2019 Downloads 4
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποπαραχώρηση χρήσης κυλικείου εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση της χρήσης κυλικείου εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 03-10-2019 Downloads 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποπαραχώρηση χρήσης έξι (6) εμπορικών καταστημάτων εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη
  O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση της χρήσης έξι (6) καταστημάτων εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.  
Δημιουργήθηκε 03-10-2019 Downloads 3
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποπαραχώρηση χρήσης υπαίθριων χώρων για τοποθέτηση καντίνας
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε τριετή υποπαραχώρηση της χρήσης υπαίθριων χώρων για τοποθέτηση καντίνας, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 03-10-2019 Downloads 2
Invitation for Submitting Offers (IFSO), concerning the procurement of of M.V. Cable Reel 20 KV for QCs and RMGs.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of M.V. Cable Reel 20 KV for QCs and RMGs in accordance with the attached technical description, general terms & remarks. Interested parties are invited to submit their offers until 14 October 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 02-10-2019 Downloads 1
"Repair works and damage restorations of the Customs A building and its surrounding area "
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Repair works and damage restorations of the Customs A building and its surrounding area ", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Interested parties are invited to submit their offer until Monday, 21  October 2019, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 26-09-2019 Downloads 2

Σελίδα 1 από 4