Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ

 

 

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

 Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.Δ.) συντάχθηκε από την
Εταιρία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε». και αποσκοπεί στην καταγραφή
των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Eταιρία
τόσο αυτοβούλως όσο και κατ’ επιταγή της κείμενης νομοθεσίας.