Εγκαταστάσεις Τερματικού Σταθμού Γενικού Φορτίου

Το υπάρχον συγκρότημα αποθηκών του ΟΛΠ ευρίσκεται εντός περιφραγμένης χερσαίας έκτασης 86.402 τ.μ. με περίμετρο 1.157 μ. στο Κερατσίνι Πειραιά (περιοχή πρώην ΟΔΔΥ) και αποτελείται από:

 την Αποθήκη Γ-3 (εισαγόμενων εμπορευμάτων), η οποία διαθέτει στεγασμένο χώρο 5.480 τ.μ.

 την Αποθήκη Γ-5 (εισαγόμενων εμπορευμάτων), η οποία διαθέτει στεγασμένο χώρο 2.250 τ.μ.

 την Αποθήκη Γ-8 (αζήτητων εμπορευμάτων, η οποία διαθέτει στεγασμένο χώρο 1.645 τ.μ.

 την Αποθήκη Εξαγωγών, η οποία διαθέτει στεγασμένο χώρο 162 τ.μ.

Η νέα Διοίκηση του ΟΛΠ του ΟΛΠ έχει προγραμματίσει τη δημιουργία σύγχρονης Αποθήκης Εφοδιαστικής, στεγασμένου χώρου 47.500 τ.μ.. Το πρώτο τμήμα αυτής της Αποθήκης θα κατασκευαστεί εντός του 2018 και θα είναι στεγασμένου χώρου 15.000 τ.μ.