Εξυπηρετήσεις Τερματικού Σταθμού Γενικού Φορτίου - Κέντρο Εφοδιαστικής

Για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων ο ΟΛΠ διαθέτει όλο τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό (ανυψωτικά μηχανήματα, περονοφόρα κ.λ.π.), καθώς και έμπειρο προσωπικό.

Για την προσωρινή αποθήκευση των εμπορευμάτων ο ΟΛΠ τηρεί τους κανόνες λογιστικής αποθήκης και διατίθενται εντός των αποθηκών διαβαθμισμένοι χώροι ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων.

Για την παρακολούθηση της διακίνησης των εμπορευμάτων χρησιμοποιείται ειδικό μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο είναι σε άμεση διασύνδεση με το Τελωνείο (ICISnet). Τα εμπορεύματα που διακινούνται εντός των αποθηκών ευρίσκονται υπό τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης.

Για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της Τελωνειακής Υπηρεσίας διατίθενται εντός των αποθηκών ειδικοί χώροι τελωνειακού ελέγχου και επαλήθευσης,

Για τη φύλαξη των εμπορευμάτων διατίθενται, εκτός από το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό, και εξοπλισμός παρακολούθησης (κάμερες cctv κ.λ.π.) του χώρου των αποθηκών σε 24ωρη βάση.

Για την ασφάλεια των εμπορευμάτων έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης. Σε περίπτωση ζημιάς με ευθύνη του ΟΛΠ προβλέπεται αποζημίωση από την ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Για την εξυπηρέτηση των τελωνειακών αντιπρόσωπων (εκτελωνιστών) παραχωρείται χώρος για την τοποθέτηση οικίσκων – γραφείων, δίπλα ακριβώς από τα γραφεία του εποπτεύοντος Β’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών, τα οποία ευρίσκονται στην ίδια περιοχή που ευρίσκεται και το συγκρότημα αποθηκών.

Πλησιέστερα είναι και τα γραφεία και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, π.χ. του Λιμεναρχείου, του φυτοπαθολογικού - κτηνιατρικού ελέγχου, της Πυροσβεστικής, του Γενικού Χημείου του Κράτους κ.λ.π., καθώς και τα γραφεία των Υπηρεσιών του ΟΛΠ.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών των φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών (TIR) διατίθενται ειδικοί χώροι άνετης και ασφαλούς στάθμευσης.

Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των μεταφορικών εταιρειών παραχωρούνται ειδικοί οικίσκοι εντός της περιοχής που ευρίσκεται και το συγκρότημα αποθηκών.

Για την εξυπηρέτηση των παραληπτών και των μεταφορικών τους μέσων διατίθενται ο απαιτούμενος εξοπλισμός (περονοφόρα μηχανήματα κ.λ.π.), καθώς και η δυνατότητα χρήσης ειδικών ραμπών φόρτωσης των εμπορευμάτων τους.

Τα τιμολόγια φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης των εμπορευμάτων είναι από τα χαμηλότερα της αγοράς και ισχύουν για όλους τους πελάτες της εταιρείας, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Για το λόγο αυτό είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (www.olp.gr ).