Εξυπηρέτηση Πλοίων

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς στα πλαίσια της προωθούμενης ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων βάσεων δεδομένων διαδραστικής πληροφόρησης με γνώμονα την συνεπή εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πελατών του, δημοσιεύει σε καθημερινή βάση, κατόπιν απόφασης της Διοίκησης, το πρόγραμμα – καταστάσεις εξυπηρέτησης των πλοίων που αφορούν πάσης φύσεως και τομέα δραστηριότητα – όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ενημερώσεις γίνονται από τις 13.30 – 15.30.


1. Τμήμα Δεξαμενών

2. Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

3. Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ)

4. Car Terminal

5. Κρουαζιερόπλοια